KERKBALANS

De actie Kerkbalans is een gezamenlijke actie van alle Nederlandse kerken voor het verwerven van bijdragen om de kerken met al wat daarbij hoort in stand te kunnen houden. De kerken zijn hier voor een groot deel van afhankelijk. In tegenstelling tot sommige landen, waar de overheid de kerken (helpt) in stand houden, zijn de Nederlandse kerken aangewezen op bijdragen van hun leden.

Vroeger heette dit de kerkbijdrage. Dit valt nu onder actie Kerkbalans. In elk geval is dit een vrijwillige schenking aan uw kerk. Ook al kunt u voor sommige speciale diensten de betaalde bijdragen over de laatste drie jaren gecompenseerd krijgen, het moet niet gezien worden als een soort verzekering.

De mensen van Koewacht die bijdragen doen dat meestal met het advies bedrag, nu € 156 per jaar. Gemiddeld wordt € 100 bijgedragen.

In januari wordt de actie aangekondigd middels huis-aan-huis brieven met een accept giro kaart er bij.

 

Méér schenken zonder meer te betalen, of zelfs minder te betalen? Dan kan middels een schenkingsovereenkomst. Klik HIER om te zien hoe dat kan.

 

Er zijn verschillende manieren om uw bijdrage te voldoen. Klik HIER voor meer uitleg.

 

Elke bijdrage is méér dan welkom. Onze (voor-)ouders hebben deze kerk bijna 100 jaar geleden met hun eigen handen gebouwd en zelfs betaald. Door uw bijdrage helpt u geweldig mee om de kerk in Koewacht te behouden.

 

Uw steun is broodnodig om de kerk in Koewacht te behouden.

Alvast veel dank daarvoor.