ONZE PLANNEN

 

Nadat in 2019 de Parochie H. Maria Sterre der Zee de toren heeft gerepareerd, waaraan onze stichting ook een behoorlijke financiƫle bijdrage heeft gedaan, gaan we voortvarend verder met het plannen van evenementen. Zeker nu we dankzij een onderhoudsplan van de Parochie H. Maria Sterre der Zee en het Bisdom Breda de kerk op langere termijn open kunnen houden blijven we ons daarvoor inzetten en hopen daarbij op uw hulp. Veel mensen willen graag het kruis en de haan terug op de kerktoren. Om dat te kunnen financieren zijn acties aan de gang en gepland.

 

Voor hetgeen er wordt gerealiseerd ten bate van het behoud en het onderhoud van onze kerk zijn we alle deelnemers en medewerkers zeer dankbaar.


Klik hier om de planning voor 2022 te bekijken

 

De verlichting in de kerk is al vervangen door led-lampen. Nu is de geluidsinstallatie dringend aan vervanging toe, wat de stichting dank zij de opbrengsten van evenementen, sponsoring en uw donaties geheel kan en gaat financieren. 

Zonder uw steun zou dit allemaal niet kunnen. Wij rekenen op u.