GEPLANDE EVENEMENTEN IN 2022

De ‘Stichting Kerkbelang Koewacht’ presenteert samen met de lokale kerkwerkgroepen weer een gevarieerd evenementen programma voor 2022. 

 

Dit jaar vieren we het 100-jarig jubileum van de kerk. Die is op 3 mei 1922 ingewijd. Is gebouwd door en voor de inwoners van Koewacht (onze voorouders).

 

Het doel van deze activiteiten is het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid van de inwoners van Koewacht en omstreken met elkaar en met de kerkgemeenschap.

Daarnaast ook het verwerven van financiële middelen ter behoud en onderhoud van het kerkgebouw van Koewacht. De Parochie Maria Sterre der Zee heeft samen met het Bisdom Breda een onderhoudsplan opgesteld voor de komende jaren, waaraan onze stichting toegezegd heeft financieel bij te dragen.

Daarvoor zijn wij afhankelijk van de opbrengsten van deze evenementen alsmede donaties van mensen die ons daarin financieel willen steunen. Klik op onderaan deze pagina op Financiën als u ons daar in wilt steunen.

 

Op de kalender staan zowel de geplande activiteiten georganiseerd door onze stichting, alsmede evenementen georganiseerd vanuit de geloofsgemeenschap, de PKC en cluster bestuur en de Parochie Maria Sterre der Zee. Het doel is een algemeen overzicht te geven van speciale gebeurtenissen in de kerk naast de reguliere diensten.

 

Allen die de kerk te Koewacht genegen zijn, en belangstelling hebben in onderstaande culturele bijeenkomsten, worden uitgenodigd deze evenementen reeds in hun persoonlijk agenda te noteren. Nog niet alle evenementen zijn definitief, maar deze lijst zal zonodig worden aangepast. Ook worden evenementen een paar weken te voor met alle details op de start pagina vermeld.

 

Wij rekenen op veel belangstelling en zijn de mensen die mee willen helpen deze plannen te realiseren zeer erkentelijk.