KERKBELANG KOEWACHT

Kerkbelang Koewacht is een groep van vrijwilligers die zich het lot van de kerk Koewacht hebben aangetrokken. Kerkbelang Koewacht zet zich in voor niet pastorale taken, gericht op het behoud en onderhoud van de kerk in Koewacht.

 

 

DOELSTELLING

De doelstelling van de Stichting Kerkbelang Koewacht, zoals dat staat omschreven in de oprichtingsakte van 11 januari 2016:

  1. De Stichting heeft ten doel het in standhouden van de Philippus en Jacobus Kerk te Koewacht alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het verwerven van fondsen en gelden.
  3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

Op welke manier de Stichting haar doelstelling wil bereiken staat beschreven in een beleidsplan.

Klik HIER om het beleidsplan de Stichting Kerkbelang Koewacht in te zien.