STICHTING KERKBELANG KOEWACHT

De Stichting Kerkbelang Koewacht is op 11 januari 2016 opgericht. Klik HIER voor de doelstelling van de Stichting.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65031512.

 

Het postadres van de Stichting Kerkbelang Koewacht is: Korte Akkers 14, 4576 BN Koewacht.

Telefonisch te bereiken onder 06-22499601 (het telefoonnummer van de secretaris).

Ook te bereiken via eMail adres: kerkbelang@zeelandnet.nl

 

Het bankrekening nummer van de stichting is NL12RABO 0157 5451 05. Onder het hoofdstuk financiën zullen we de financiële stukken verantwoorden.

Stortingen op bovenstaand bankrekening nummer zijn van harte welkom.

 

De stichting opereert als zelfstandige instelling. De belastingdienst heeft de stichting als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend, zodat (periodieke) schenkingen aan de stichting aftrekbaar zijn voor de Nederlandse Inkomstenbelasting en geen belasting betaald moet worden over ontvangen giften, legaten en erfstellingen.

Het fiscaal nummer/RSIN nummer van de Stichting is 8559.53.706

 

Alle leden en bestuursleden van de Stichting zijn vrijwilligers zonder beloning.

 

Het bestuur van de stichting
Voorzitter
Is vacant. We zoeken iemand.
Secretaris
George van der Sijpt
Penningmeester
Nico Fierloos

 

Op welke manier de Stichting haar doelstelling wil bereiken staat beschreven in een beleidsplan.

Klik HIER om het beleidsplan de Stichting Kerkbelang Koewacht in te zien.

 

 

Achter de stichting staat een werkgroep van meer dan 10 leden, die zich inspannen om de doelen van de stichting te realiseren.