LEGATEN EN ERFSTELLINGEN

Als u voor het onderhoud van de Koewachtse kerk iets wilt nalaten kunt u dat via uw testament bij een notaris regelen. U kunt in uw testament laten opnemen dat u een legaat of erfstelling wilt nalaten aan de Stichting Kerkbelang Koewacht.

 

Wat is een legaat?

Een legaat is het nalaten van een vast bedrag uit uw erfenis. Hierbij vermeldt u dat u een door u gekozen bedrag aan de Stichting Kerkbelang Koewacht wilt nalaten.

 

Wat is een erfstelling?

Bij een erfstelling maakt u de Stichting Kerkbelang Koewacht wettelijk erfgenaam. Daarbij kunt u aangeven voor welk deel van uw nalatenschap de Stichting in aanmerking komt. Dit kan b.v. een percentage van uw nalatenschap zijn. Onze stichting aanvaardt alleen erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving, ook beneficiair aanvaarden genoemd. Dit houdt in dat de stichting niet aangesproken kan worden voor schulden, indien de erfenis negatief blijkt te zijn.


Graag aan ons melden

Het is natuurlijk niet verplicht, maar wij zullen het waarderen dat u ons laat weten als u de Stichting een legaat of erfstelling zult nalaten. Meldt dat a.u.b. even aan onze penningmeester Walter de Smet, tel. 0114-361486 of via mail aan kerkbelang@zeelandnet.nl.


Hartelijk dank als u iets voor de kerk van Koewacht wilt nalaten!!