SCHENKINGSOVEREENKOMST

De Nederlandse belastingdienst biedt de mogelijkheid periodieke schenkingen aan ANBI's geheel af te trekken van de Inkomsten belasting. De schenker moet dan minimaal 5 jaar achtereen ongeveer eenzelfde bedrag schenken. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Onze stichting is door de belastingdienst erkend als ANBI onder nummer 8559.53.706. Hoeveel belastingvoordeel u kunt krijgen hangt af van de belastingschijf waar u in valt. De regeling periodieke giften kunt u ook vinden op de officiële website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl

 

Voor de schenking moet u met ons een schenkingsovereenkomst maken. U moet die schenking elk jaar invullen op uw belasting aangifte bij Periodieke giften. Daarvoor geldt dan niet de drempel van 1% van uw inkomen om giften te kunnen aftrekken. Het volledige bedrag is dus aftrekbaar.

 

Bij overlijden van u of uw partner (u kunt dat op het formulier aangeven) vervalt de overeenkomst automatisch. Ook al heeft u dan minder dan 5 jaar betaald, hoeft u niet alsnog de belasting daarover te betalen. Ook als u buiten uw schuld (b.v. door ziekte of werkloosheid) niet langer kunt betalen doet de belastingdienst daar niet moeilijk over en hoeft u niets terug te betalen.

 

Klik HIER voor het officiële formulier Overeenkomst Periodieke gift in geld. Dit is een PDF document. De gegevens van onze stichting zijn al voor u ingevuld. U kunt dit formulier uitprinten of opslaan op uw computer. Het formulier moet in tweevoud worden ingevuld (u hoeft het maar één keer te printen). Eén voor u (de schenker) en één voor ons (de ontvanger). Als u het op de computer invult, wordt alles wat u invult automatisch op het tweede formulier ook ingevuld. Daarna kunt u het uitprinten en moet het door u (en uw partner als u die heeft) twee keer ondertekend worden.

Achteraan het formulier zit de invul handleiding van de belastingdienst. Om het u makkelijker te maken hebben wij al enkele dingen ingevuld en ook een korte extra handleiding gemaakt, speciaal voor onze stichting. Klik HIER om die extra handleiding te bekijken.

Als u een ingevuld formulier hebt, meldt het via email kerkbelang@zeelandnet.nl of bel onze penningmeester, Nico Fierloos, tel. 06-29078379.

 

Natuurlijk willen wij u ook een formulier bezorgen en dat samen met u invullen. Wilt u dit of heeft u een ingevuld formulier, meldt dat via email kerkbelang@zeelandnet.nl of bel onze penningmeester, Walter de Smet, tel. 0114-361486. Wij regelen dan de verdere afwerking.

 

Na ondertekening van de schenkingsovereenkomst krijgt u het exemplaar voor de schenker terug. Wij hebben dan een transactienummer ingevuld, wat u ook op uw belastingaangifte moet opgeven.

 

Wilt u a.u.b. bij betalingen altijd uw transactienummer dat de penningmeester op uw formulier invult in de omschrijving vermelden? Klik HIER om te zien hoe u uw toegezegde schenking kunt betalen.