Situatie vóór het herstel

Tijdens de herstelwerkzaamheden

Situatie na het herstel