PRAISE & WORSHIP (PRIJZEN en AANBIDDING) is een initiatief van Stichting Kerkbelang Koewacht om met medewerking van de Parochie H. Maria Sterre der Zee en de PKC Koewacht maandelijks een viering te organiseren in de r.k.-kerk van Koewacht.

 

Dit zijn vieringen om hoofdzakelijk middels muziek God te prijzen en aanbidden. Het is een vrolijke viering in zowel de Nederlandse als Engelse taal. Deze manier van vieren is gebruikelijk in vele landen. De nadruk ligt op samen zingen en bidden.

 

Zie ook de Facebook pagina Praise-worship-community-Koewacht.

 

Vanwege de Corona epidemie waren deze viering gestopt, maar in september 2023 zijn ze weer opgepakt.

We zijn verheugd dat Tony Noom bereid is gevonden de organisatie samen met Nico Fierloos op zich te nemen. Zie de flyer hieronder voor de komende vieringen.

 

IEDEREEN is van harte welkom om deze vieringen bij te wonen.

 

We welcome EVERYBODY for these celebrations with music to praise the Lord and Jesus Christ.

 

De Praise & Worship Community Koewacht