PALMPROCESSIE VOOR DE VREDE OP PALMZONDAG 2 APRIL 2023

Op palmzondag, 2 april 2023, wordt in Koewacht een palmprocessie gehouden met als thema “Palmtakjes voor de Vrede”.
Het vertrek is vanaf de Vlaschaard, Nieuwstraat 98, Koewacht, waar we om 9u30 samenkomen en we om 9u45 starten met de palmwijding door Pastor Ralf Grossert. Daarna gaan we in processie via de Kerklaan naar de kerk, waar rond 10u30 de dienst met muziek en zang begint.

In de dienst komt een Oekraïense vluchtelinge vertellen hoe belangrijk vrede is.

Na de dienst gaan we terug naar de Vlaschaard om gezamenlijk koffie te drinken.
Hierdoor komt de zondagsdienst van 9u30 op 2 april te vervallen.

Iedereen is uitgenodigd in deze processie mee te lopen en/of de dienst bij te wonen.