Activiteiten in de Parochiekern Koewacht 2018

 

De parochiekern Koewacht van de Parochie H. Maria Sterre der Zee in oost Zeeuws Vlaanderen heeft weer een druk jaar gehad. Koewacht is een grensdorp op de Belgische grens, heeft ongeveer 2500 inwoners, waarvan ongeveer 1600 rooms katholieken.

Al met al hebben bijna 12.000 mensen de kerk bezocht, zie onder voor details.

De meer dan 130 vrijwilligers hebben zich weer enorm ingezet voor de kerk, waarvoor we hen heel dankbaar zijn.

 

Kerkbezoek

Er was elke zondag om 9.30 uur een dienst, meestal een Eucharistie viering. Ook waren er enkele diensten op feestdagen en herdenkingsdiensten voor overleden parochianen op de kermisdagen. Daarnaast wordt eens per maand een viering gehouden in de Poolse taal op zaterdag avond om 19 uur,  voorgegaan door pastoor Slawomir Klim Schr van de Poolse parochie van het bisdom Breda.

 

Aantallen bezoekers tijdens alle diensten:

Soort dienst

Gemiddeld

Totaal in 2018

Reguliere zondag en feestdag diensten

88

4931

12 Poolse diensten

32

382

10 Uitvaart diensten

113

1131

2 Huwelijken

95

191

2 Kinderen gedoopt (waarvan 1 in de Poolse dienst)

10

20

Jaar totaal

 

6936

 

Mariakapel

Sinds januari 2016 is er achter in de kerk een Mariakapel ingericht. Vrijwilligers openen die elke dag. Er wordt goed gebruik van gemaakt, getuige het aantal van 2240 devotie kaarsen en 325 noveen kaarsen die zijn opgestoken.

 

Vastenactie

De vastenactie heeft middels de kerk collecte, een huis-aan-huis collecte, een fiets-in voor de schooljeugd en een spaardoosjes actie op school, €  2781,92 opgeleverd.

 

TV opnames van de Kruisweg

Op 29 januari zijn er in onze kerk door een opnameteam (tv en foto) drie uur lang opnames gemaakt van de kruisweg. Deze zullen worden gebruikt voor de ondersteuning van de uiteenzetting van het evangelie van Marcus met het lijdensverhaal van Christus door Bisschop Liesen.

Het team bestond uit vier personen uit Duitsland van EWTN, katholisches TV (http://www.ewtn.de/), dat wereldwijd uitzendt.

 

Evenementen in en rond de kerk

Samen met de Stichting Kerkbelang Koewacht en de hulp van vele vrijwilligers zijn de volgende evenementen en/of speciale gelegenheden georganiseerd:

Datum

Evenement/activiteit

Aantal mensen

4/1

Nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers

44

14/2

Aswoensdag viering

31

17/3

Theater ‘Het 1e mirakel van Jezus”

25

29/3

Paasviering voor de lagere school kinderen

148

28/4

Theater “Wanhoop is toegestaan”

17

4/5

Dodenherdenking door de werkgroep ‘Dodenherdenking’

213

10/5

Hemelvaartsdag

51

11/5

Vrijwilligersreis

55

14/5

Mariaviering Lange Akkers

67

25/5

Zangavond Koorkring

30

9/6

Zang voorstelling De Calle

60

11/8

Familiewandeltocht

31

11/8

Dorpsbarbeque op het kerkplein

117

9/9

Open monumentendag en boekenbeurs

275

12/10

Festival van Zeeuws Vlaanderen

280

20/10

Theater “Een lach in de Kerk”

82

24/11

Concert door EMM Koewacht met zangkoor

365

14/12

Kerstmarkt met versieren kerstboom door de kinderen

320

23/12

Kerstsamenzang

71

24/12

Kindje wiegen

205

 

Rondleidingen

Regelmatig worden rondleidingen in de kerk verzorgd door een van onze vrijwilligers die historicus is en heel veel van de geschiedenis van de kerk af weet. Dit wordt gedaan voor groepen mensen. Ook tijdens de open monumentendag was er doorlopend uitleg.

 

 

Meerjaren cijfers

Onderstaand een overzicht over de jaren dat de cijfers worden geregistreerd

 

 

2015

2016

2017

2018

Kerkbezoek aan diensten

Totaal

5384

5143

5178

4931

Gemiddeld

96

95

95

88

 

 

Poolse diensten

Aantal

12

12

12

12

Totaal

489

495

466

382

Gemiddeld

40

41

39

32

 

 

Uitvaarten

Aantal

7

12

8

10

Bezoekers

1292

1968

1173

1131

 

 

Huwelijken

Aantal

 

 

 

2

 

Bezoekers

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

Dopen

Dopelingen

11

5

2

Bezoekers

173

119

20

 

 

Rondleidingen

278

615

324

 

 

Speciale activiteiten

Deelnemers

1470

2227

3141

2432

 

 

Kaarsen in Mariakapel

Devotie kaarsen

2720

2960

2240

Noveen kaarsen

345

325

325

Totaal

3065

3285

2565

 

 

Totaal bezoekers

8635

13349

13997

11974