Activiteiten in de Parochiekern Koewacht 2017

 

De parochiekern Koewacht van de Parochie H. Maria Sterre der Zee in oost Zeeuws Vlaanderen heeft weer een druk jaar met veel activiteiten achter de rug. Koewacht ligt tegen de Belgische grens, heeft ongeveer 2400 inwoners, waarvan ongeveer 1600 rooms katholieken.

Al met al hebben meer dan 14000 mensen de kerk bezocht, zie onder voor details.

De meer dan 130 vrijwilligers hebben zich weer enorm ingezet voor de kerk, waarvoor we hen heel dankbaar zijn.

 

Kerkbezoek

Er was elke zondag om 9.30 uur een dienst, meestal een Eucharistie viering. Ook waren er enkele diensten op feestdagen en herdenkingsdiensten voor overleden parochianen op de kermisdagen. Daarnaast wordt eens per maand een viering gehouden in de Poolse taal op zaterdag avond om 19 uur,  voorgegaan door pastoor Slawomir Klim Schr van de Poolse parochie van het bisdom Breda.

Aantallen bezoekers tijdens alle diensten:

Soort dienst

Gemiddeld

Totaal in 2017

Reguliere zondag en feestdag diensten

95

5178

12 Poolse diensten

39

466

8 Uitvaart diensten

146

1173

5 Kinderen gedoopt (waarvan 1 in de Poolse dienst)

24

119

Jaar totaal

 

6936

 

Mariakapel

Sinds januari 2016 is er achter in de kerk een Mariakapel ingericht. Vrijwilligers openen die elke dag. Er wordt steeds meer gebruik van gemaakt, getuige het aantal van 3640 kaarsen en 325 noveen kaarsen die zijn opgestoken.

 

Vastenactie

De vastenactie was dit jaar ten bate van een project van Pater Swinne, die in Colombia actief is. Middels de kerk collecte, een huis-aan-huis collecte, een fiets-in voor de schooljeugd en een spaardoosjes actie op school heeft dat € 2917,66 opgeleverd.

 

Evenementen in en rond de kerk

Samen met de Stichting Kerkbelang Koewacht zijn de volgende evenementen en/of speciale gelegenheden georganiseerd:

Datum

Evenement/activiteit

Aantal mensen

7 /1

Nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers

43

1/3

Aswoensdag viering

39

8/4

Palmpasen kinderkerk

35

13/3

Paasviering voor de lagere school kinderen

160

23/4

Eerste Heilige Communieviering voor 21 kinderen van cluster-zuid

396

4/5

Dodenherdenking door de werkgroep ‘Dodenherdenking’

229

13/5

Optreden zanggroep Flash-back

212

26/5

Vrijwilligersreis

50

16/6

Toediening Heilig Vormsel voor 17 kinderen van cluster-zuid

260

22/6

Poëzie avond Anton van Wilderode

62

11/8

Start/stopplaats fietsroute 55+, slecht weer

400

13/8

Dorpsbarbeque op het kerkplein

110

9/9

Open monumentendag en boekenbeurs

250

9/9

Optreden koor met Spaanse Canciones

165

16/9

Tieners onderweg festival

49

8/10

Gospelviering met Gospelkoor Karibuni

141

19/10

Festival van Zeeuws Vlaanderen

214

25/11

Concert door EMM Koewacht met zangkoor

345

15/12

Kerstmarkt met versieren kerstboom door de kinderen

285

17/12

Kerstsamenzang

65

24/12

Kindje wiegen

221

 

Rondleidingen

Regelmatig worden rondleidingen in de kerk verzorgd door een van onze vrijwilligers die historicus is en heel veel van de geschiedenis van de kerk af weet. Dit wordt gedaan voor groepen mensen. Ook tijdens de fietstocht was de kerk hiervoor geopend. Ook tijdens de open monumentendag was er doorlopend uitleg.

 

Meerjaren cijfers

Onderstaand een overzicht over de jaren dat de cijfers worden geregistreerd.

 

2015

2016

2017

Kerkbezoek aan diensten

Totaal

5384

5143

5178

Gemiddeld

96

95

95

Poolse diensten

Aantal

12

12

12

Totaal

489

495

466

Gemiddeld

40

41

39

Uitvaarten

Aantal

7

12

8

Bezoekers

1292

1968

1173

Dopen

Dopelingen

11

5

Bezoekers

173

119

Rondleidingen

278

615

Speciale activiteiten

Deelnemers

1470

2227

3141

Kaarsen in Mariakapel

Devotie kaarsen

600

3640

Noveen kaarsen

325

Totaal

600

3965

Totaal bezoekers

8635

10884

14657