Jaarverslag Parochiekern Koewacht 2016

 

De parochiekern Koewacht van de Parochie H. Maria Sterre der Zee in oost Zeeuws Vlaanderen heeft in 2016 geprobeerd de mensen zoveel mogelijk bij de kerk te betrekken. Koewacht ligt tegen de Belgische grens, heeft ongeveer 2400 inwoners, waarvan ongeveer 1600 rooms katholieken.

Al met al hebben heeft de kerk meer dan 11000 bezoekers gehad, zie onder voor details.

 

Met een totaal van meer dan 130 vrijwilligers, die regelmatig hun steentje bijdragen aan de kerkelijke activiteiten, is veel werk verzet, waarvoor we hen heel dankbaar zijn. Gedeeltelijk samen met de Stichting Kerkbelang Koewacht zijn in 2016 de volgende evenementen georganiseerd met onderstaande resultaten.

 

Kerkbezoek

Behalve de eerste twee zondagen van 2016 (i.v.m. sluitingsvieringen in andere kerken) was er elke zondag om 9.30 uur een dienst, meestal was dat een Eucharistie viering. Ook waren er enkele diensten op feestdagen en herdenkingsdiensten voor overleden parochianen op de kermisdagen. Daarnaast wordt eens per maand een viering gehouden in de Poolse taal op zaterdag avond om 19 uur,  voorgegaan door priester Slawomir Klim Schr.

Aantallen bezoekers tijdens alle diensten:

Soort dienst

Gemiddeld

Totaal in 2016

Reguliere zondag en feestdag diensten

95

5148

12 Poolse diensten

41

495

12 Uitvaart diensten

164

1968

11 Kinderen gedoopt (waarvan 3 in de Poolse dienst)

17

190

Jaar totaal

 

7796

 

Mariakapel

Achter in de kerk is een Mariakapel ingericht. Deze is afgeschermd met een glazen plaat met een glazen deur er in, waardoorheen wel het interieur van de kerk kan worden bezichtigd. Om beveiligingsredenen is de rest van de kerk normaal afgesloten. De Mariakapel is alle dagen toegankelijk vanaf ongeveer 9 uur ’s-morgens. De kapel is plechtig in gebruik genomen in de dienst van 24 januari. Vele honderden mensen hebben intussen de kapel bezocht, getuige de meer dan 600 kaarsen en devotiekaarsen die zijn opgestoken.

 

50-jarig jubileum gemengd zangkoor Sint Cecilia

Het gemengde zangkoor levert elke zondagsdienst en bij uitvaarten, e.d. onder leiding van de dirigent en met begeleiding van een organiste een aanzienlijke bijdrage aan de sfeer in deze diensten. Het koor bestaat uit 34 leden. Dit jaar vierden zij hun jubileum, met enkele speciale opvoeringen die in het evenementen overzicht staan vermeld.

 

Vastenactie

Voor de vastenactie is een fiets-in georganiseerd in samenwerking met de lagere school De Vlaswiek en er zijn spaardoosjes uitgedeeld. Verder heeft de werkgroep vastenactie een huis-aan-huis collecte gehouden. Totale opbrengst € 3022.

 

Diocesane onderscheiding vrijwilliger

Op 17 juli is een van onze vrijwilligers die erg veel voor onze geloofsgemeenschap heeft betekend, Dhr. A. Celie, gehuldigd met de diocesane onderscheiding door pastoor W. Wiertz. Deze onderscheiding is ingesteld door  Mgr. Liesen, Bisschop van Breda.

Evenementen in en rond de kerk

Gedeeltelijk samen met de Stichting Kerkbelang Koewacht zijn de volgende evenementen en/of speciale gelegenheden georganiseerd:

Datum

Evenement/activiteit

Aantal mensen

7 /1

Nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers

48

24/1

Inwijding Mariakapel zoals boven vermeld

89

10/2

Aswoensdag viering

50

13/3

Opstapviering voor de vormelingen met prachtige actie voor de voedselbank

157

24/3

Paasviering voor de lagere school kinderen

160

26/3

Kinder Paasfeest

31

27/3

Paasviering met zangeres Vanessa Ghoos

161

4/5

Dodenherdenking door de werkgroep ‘Dodenherdenking’

204

6/5

Vrijwilligersreis

52

29/5

Gregoriaanse dienst t.g.v. het 50-jarig bestaan van het zangkoor

147

17/6

H. Vormsel viering voor de regio door P. Verbeek & de Rooy

326

20/6

Monoloog ‘Traces (Sporen)’ door Patricia Goemaere

51

11/8

Start/stopplaats fietsroute 55+, heel slecht weer

300

13/8

Dorpsbarbeque op het kerkplein

108

10/9

Open monumentendag

110

2/10

Jubileumconcert St. Cecilia koor

240

9/10

Gospelviering met Gospelkoor Karibuni

179

2/11

Allerzielen viering

94

19/11

Concert door EMM Koewacht met zangkoor en zangers

450

16/12

Kerstmarkt met versieren kerstboom door de kinderen

270

18/12

Kerstsamenzang

105

24/12

Kindje wiegen

230

 

Rondleidingen

Regelmatig worden rondleidingen in de kerk verzorgd door een van onze vrijwilligers die historicus is en heel veel van de geschiedenis van de kerk af weet. Dit wordt gedaan voor groepen mensen. Ook tijdens de fietstocht was de kerk hiervoor geopend. Ook tijdens de open monumentendag was er doorlopend uitleg.

 

Stichting Kerkbelang Koewacht

Ter ondersteuning van de PKC en het verwerven van fondsen voor het behoud en onderhoud van de kerk is op 11 januari een aparte stichting opgericht. Een deel van bovenstaande evenementen zijn voor dat doel door deze stichting georganiseerd. Zie de website www.kerkbelangkoewacht.nl voor verdere informatie.