Mens Tot Mens Gedichten en Zinspreuken

Op zaterdag 22 juni 2019 om 19.30 uur in de Vlasschaard.
NIET in de kerk.