Een Hemels Geboortebericht, dat is wat Kerstmis betekent. Onder dat motto gaan we op de zondag vóór de kerst weer samen leuke Kerstliedjes zingen en naar mooie verhalen luisteren in de kerk.

Het gezang wordt geleidt door ons Sint Cecilia zangkoor en het senioren koor, maar het is de bedoeling dat ieder die aanwezig is mee zingt. Samen zingen maakt blij.

Sabine de Groote speelt muziek en na afloop is er koffie, thee of glühwein. De sfeer is altijd heel goed, de kerk is mooi versierd en iedereen geniet.

De toegang is gratis.

 

Komt allen mee doen en neem zo veel mogelijk mensen mee. Laat ook de kinderen hier eens van proeven. Als je als kind deze gezelligheid hebt aangevoeld, kan dat je hele leven bijblijven en een basis vormen om dit te behouden.


Graag tot zondag 22 december om 14.30 uur in de kerk van Koewacht